Rekonštrukcia centrálnej sterilizácie a VZT – suterén

IROP

13.11.2020 sme obdržali kolaudačné rozhodnutie na stavbu operačného traktu a urgentného príjmu a spojovacej chodby pod dialýzou. V týchto dňoch sa tak pripravujeme na opätovné sťahovanie do nových priestorov. Sťahovanie sa bude postupne, v prvom kole je na pláne pracovisko mikrobiológie, neskôr prídu ambulancie úrazovej chirurgie a chirurgickej ambulancie. Začiatkom decembra celý urgentný príjem, koncom decembra pracovisko centrálnej sterilizácie a nakoniec operačné sály. Fotografie vznikli v čase kolaudácie.

Miestnosti suterénu

Centrálna sterilizácia

Vzduchotechnika

Okrem týchto miestností boli rekonštruovaná vzduchotechnické jednotky, sklady, šatne personálu a WC. Vzduchotechnika zabezpečuje čistý vzduch cez systém rekuperačných jednotiek, ohrievania, chladenia, zvlhčovania pre centrálnu sterilizáciu, urgentný príjem a tri operačné sály.

Spojovacia chodba pod dialýzou

Chodba pod dialýzou prešla rekonštrukciou, tu sa nachádzajú aj technické miestnosti plynovej kotolne, odovzdávajúca stanica tepla, úpravovňa vody a sklady roztokov pre dialýzu. O rekonštrukcii tepelného hospodárova bol samostatný článok tu.

V ďalších článkoch si ukážeme prízemie a poschodie rekonštruovanej budovy.