Úrazová a chirurgická ambulania

Informácie

27.11.2020 z dôvodu sťahovania do nových priestorov bude úrazová amb. ošetrovať iba akútne stavy. 30.11.2020 z dôvodu sťahovania do nových priestorov bude chirurgická amb. ošetrovať iba akútne stavy.