Cievna ambulancia – MUDr.Horváth

Informácie

Cievna amb. 5.poschodie – MUDr.Horváth, Mgr.Chrapčiaková ordinuje od 1.12.2020 v utorok a štvrtok. Maximálny denný počet vyšetrených pacientov je 25, včítane kontrolných vyšetrení. Pacienti, ktorí boli objednaní na novembrové termíny, sa môžu preobjednať na prípadné voľné termíny.