Informácie pre návštevy pacientov platné od 4.10.2021

Aktuality Covid-19

Aj napriek tomu že sme v oranžovej fáze Covid automatu platí naďalej zákaz návštev pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v nemocnici!


 • Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice, t.j. od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní a od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov podľa aktuálne platných výnimiek.
Návštevy povolené bez ohľadu na COVID automatK umierajúcim a ťažko chorým pacientom (na základe výnimky od lekára, vrátane COVID-19 pozitívnych pacientov)Kňaz za účelom podávania sviatosti pomazania
COVID automat: zelená (monitoring)Návštevy povolené bez výnimiek.
COVID automat:   Oranžová (ostražitosť)    Návštevy povolené len za splnenia niektorej z týchto podmienok
Uplynutie > 14 dní od zaočkovania vakcínou s dvojdávkovou schémou (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca)
Uplynutie > 21 dní od zaočkovania vakcínou s 1-dávkovou schémou (Johnson & Johnson)
Uplynutie > 14 dní po 1. zaočkovaní ak zaočkovanie prebehlo < 180 dní po prekonaní COVID -19
Prekonaní  COVID – 19 pred < 180 dňami
RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín
Antigénový test nie starší ako 24 hodín
Preukazovanie testom sa nevzťahuje na deti             mladšie ako 12 rokov
COVID automat: červená 1. stupeň bordová 2. stupeň! čierna 3. stupeňNávštevy sú zakázané okrem návštev: K umierajúcim a ťažko chorým pacientom
Kňaz za účelom podávania sviatosti pomazania

COVID AUTOMAT nájdete tu.

 • Pacient má právo na prítomnosť:
  • Sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti (vyžaduje sa PCR test nie starší ako 72 hodín, možnosť vykonať na urgentnom príjme);
  • Osoby pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice;
  • Osoby u pacienta s poruchou duševného zdravia s autizmom;
  • Sprievod detského pacienta;
 • Návšteva sa nepovoľuje osobám:
  • chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo s cestovateľskou anamnézou;
  • s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a osobám s teplotou;
  • osobám, ktoré nepodliehajú výnimkám v prípade ak je okres Brezno v stupni ostražitosti (oranžová) a 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID automatu (červená, bordová a čierna);
 • Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty rúškom/respirátorom podľa aktuálne platných predpisov.
 • Návštevník je povinný dodržiavať zásady hygieny rúk umývaním mydlom a vodou počas najmenej 40 sekúnd alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky najmenej 20 sekúnd a dodržiavať zásady respiračnej hygieny (napr. zakrytie úst a nosa jednorázovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní, resp. kýchanie a kašľanie do ohnutého lakťa) a používať ochranné pomôcky podľa pokynov príslušného oddelenia.
 • V prípade zistenia teploty > 37 °C, alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne opustiť nemocnicu, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť.
 • Každý návštevník je povinný pravdivo vyplniť tlačivo: Dotazník a čestné vyhlásenie pre návštevníkov pacientov (pandémia COVID-19).
 • V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u daného pacienta, návšteva je obmedzená na 20 minút ak nie je dohodnuté inak.
 • Pohyb pacienta je obmedzený len na oddelenie, kde je návšteva realizovaná a len na návštevu jedného konkrétneho pacienta, pre ktorú bola návšteva povolená.
 • Návštevy mimo návštevných hodín pustí vrátnik len po telefonickom povolení od príslušného slúžiaceho/ošetrujúceho lekára.
 • Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy, písomne udeliť primár daného oddelenia, alebo jeho zástupca.