OZNAM K TESTOVANIU PACIENTOV PRICHÁDZAJÚCICH DO NsP Brezno, n.o.

Aktuality Covid-19

Doplňujúce informácie ku predchádzajúcemu článku.

Na základe záväzného Usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách, číslo Z075796-2021 a rozhodnutia Krízového štábu NsP Brezno, n.o. zo dňa 22.9.2021, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. od 27.9.2021 bude postupovať nasledovne:

Ambulancie

Na základe rozhodnutia Krízového štábu NsP Brezno, n.o. nebudeme na ambulanciách v pôsobnosti NsP Brezno, n.o. vyžadovať test na COVID-19 od pacientov prichádzajúcich na ambulantné vyšetrenie. Dôvodom nášho rozhodnutia je, že kompletne očkovaní pacienti prichádzajúci na ošetrenie môžu byť rovnako infekční a chorí ako neočkovaní. Zároveň testovaním na MOM (mobilné odberové miesto), by sme pacientov vystavili možnému riziku nákazy. Výnimkou je ak pacient bez ohľadu na očkovanie má príznaky ochorenia dýchacích ciest (respiračné, hnačky, zvracanie …) alebo má pozitívnu epidemiologickú anamnézu, v takom prípade pacient vopred informuje príslušnú ambulanciu telefonicky a dohodne sa na ďalšom postupe!

Upozorňujeme, že podľa Vyhlášky ÚVZ SR môže pacient, ktorí je podozrivý z nákazy alebo z ochorenia COVID-19 alebo je pozitívny (je v karanténe), navštíviť ambulanciu len v prípade neodkladného zdravotného výkonu!

Plánované hospitalizácie (vrátane jednodňovej ambulantnej starostlivosti – JAS)

U všetkých plánovane hospitalizovaných pacientov (vrátane JAS pacientov) sa vyžaduje negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín. Na vyšetrenie sa pacient môže objednať cez stránku www.korona.gov.sk –  https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php alebo na vyšetrenie príde s výmenným lístkom od ošetrujúceho lekára na MOM, ktoré je v areáli NsP Brezno, n.o. Pracovisko je v prevádzke denne, pacientom s výmenným lístkom od praktického lekára bude vyšetrenie vykonávané v čase od 10:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30.

Ak pacientovi nepríde výsledok RT-PCR testu včas (nepríde mu výsledok na telefónne číslo alebo na e-mail), pacient sa napriek tomu dostaví na príjem do NsP Brezno, n.o. na objednaný čas a deň aj bez výsledku, termín hospitalizácie alebo operačného výkonu nebudeme v NsP Brezno, n.o. prekladať! V čase príjmu mu bude vykonaný antigénový test.

Akútne hospitalizácie

Každý pacient, ktorý bude prijímaný na oddelenie bez ohľadu na očkovanie/prekonanie absolvuje antigénový test na urgentnom príjme a počas hospitalizácie mu bude zrealizované aj RT-PCR vyšetrenie. Deti do 3 rokov sa netestujú.

Manžel/partner rodičky

Manžel/partner rodičky, ktorý chce byť účastný pri pôrode, musí disponovať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. V prípade záujmu je možné vyšetrenie absolvovať ako samoplatca na urgentnom príjme (rýchla RT-PCR, výsledok za 20 minút, cena 65,- €).

Sprevádzajúca osoba pacienta pri hospitalizácii

Sprevádzajúca osoba musí disponovať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín (napr. rodič dieťaťa). V prípade akútnej hospitalizácie testovanie zabezpečí NsP Brezno, n.o.

Upozorňujeme, že príslušné podmienky si nestanovila NsP Brezno, n.o., ale sme povinní postupovať v súlade s vyššie menovaným usmernením MZSR, ktoré je pre nás záväzné.