Začali sme poskytovať služby aj pre milovníkov zvierat
       10.5.2016 08:20

NsP Brezno,n.o. začala poskytovať služby aj pre milovníkov zvierat

- spolupracujeme so všetkými veterinárnymi lekármi okresu Brezno
- vykonávame rozsiahlu škálu biochemických, hematologických, mikrobiologických a histologických vyšetrení pre zvieratá
- poskytujeme moderné prístrojové vybavenie laboratórií
- poskytujeme erudovaný personál
- poskytujeme včasnú a správnu diagnostiku
- poskytujeme poradenstvo a konzultácie výsledkov pre veterinárov
- napomáhame lekárovi včas analyzovať zdravotný stav vášho zvieratka
- umožňujeme čo najrýchlejšie uskutočnenie liečby

Vďaka nastávajúcej spolupráci veterinárnych lekárov a NsP Brezno, n.o. sa poskytovaná zdravotná starostlivosť o Vaše zvieratko stane rýchlejšou a komplexnejšou.

2% z dane za rok 2015
       10.3.2016 07:50

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Prílohy:
V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane (0 kB)

Detské sono
       4.1.2016 09:32

Oznamujeme, že detské SONO až do odvolania neordinuje

Zmena v obvodnej ambulancii
       7.12.2015 09:06

Oznamujeme, že dňom 31.10.2015 ukončila pracovný pomer v našej organizácii MUDr.Nataša Lacková.
Od 3.11.2015 pracuje v závodnej ambulancii MUDr.Daniela Simanová.

Detská USG ambulancia
       20.7.2015 14:29

Detská USG ambulancia 31.7 a 7.8 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Referenčné hodnoty OKB 2015-07-08
       9.7.2015 08:13

Do sekcie nelôžkové odd. - OKB boli pridané referenčné hodnoty OKB 2015.

- referenčné hodnoty OKB 2015-07-08

Cenník výkonov a služieb 07/2015
       1.7.2015 13:03
Neurologická amb. II.
       8.6.2015 07:44

Od 1.6.2015 je opäť otvorená Neurologická ambulancia 2 na treťom poschodí polikliniky. Telefónne číslo je 048/2820 181

Cenníky výkonov
       29.5.2015 12:51

V zmysle novely zákona č. 578/2004 Z.z., § 79, ods.1 účinného od 1.6.2015 je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uverejniť a dodržiavať:
1. Cenník všetkých zdravotných výkonov
2. Cenník zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdr.starostlivosti.

Prílohy:
Zoznam zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia (123 kB)
CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV (483 kB)

Oznam
       28.5.2015 07:02

Oznamujeme všetkým návštevníkom nemocnice, že vzhľadom na dlhodobé porušovanie dopravných predpisov v areáli nemocnice, predovšetkým porušovanie zákazu prechodu cez závoru vyhradenú pre záchranný integrovaný systém, budú všetky porušenia zaznamenané a následne riešené Okresným dopravným inšpektorátom. Státie vozidiel mimo vyznačených parkovacích miest bude priebežne kontrolovať mestská polícia v Brezne.

Všeobecne je v areáli nemocnice zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky.

Výročná správa za rok 2014
       6.5.2015 10:16

V prílohe sa nachádza výročná správa za rok 2014.

Prílohy:
Výročná správa za rok 2014 (2.3 MB)

Bezplatná služba pre pacientov
       29.4.2015 11:20

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zabezpečuje od 1.5.2015 pre pacientov rozvoz zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov do domácností.
Zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky Vám budú distribuované pravidelne alebo podľa potreby, pričom úhradu za pomôcku resp. doplatok, vyplatí pacient pri doručení dopravnou zdravotnou službou.
Bližšie informácie o novej službe Vám poskytne ošetrujúci lekár, sestra na ambulancii alebo zamestnanci Lekárne pri Nemocnici.

MUDr. Peter Mečiar
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o.

2% z dane za rok 2014
       11.3.2015 10:56

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Prílohy:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2014 (45 kB)
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane 2014 (102 kB)

Gynekologická ambulancia
       27.2.2015 15:01

Gynekologická ambulancia je presťahovaná z 5. poschodia na 1. poschodie polikliniky.

Cenník výkonov 2015
       27.2.2015 14:52

cenník výkonov 01-03 2015

Prílohy:
cenník výkonov 01-03 2015 (146 kB)

Endokrinológia
       11.2.2015 10:40

Od pondelku 16.2.2014 bude Endokrinologická ambulancia MUDr. Kelemenovej presťahovaná na 1. poschodie polikliniky (bývalá ambulancia MUDr. Štrica)

MUDr. Martin Tkáčik - skríningová kolonoskopia
       10.12.2014 07:41

Oznamujeme, že od 1.12.2014 je zmluvne dohodnuté so všetkými ZP v SR vykonávanie výkonov preventívnej prehliadky – skríning kolorektálneho karcinómu. Jedná sa o výkony: 760sp, 760sn, 760pp, 760pn, 763sp, 763sn, 763pp, 763pn v gastroenerologickej ambulancii, v ktorej pracuje MUDr. Martin Tkáčik.
K tomu je potrebná konzultácia s pacientom a následné objednanie na tel.č.: 2820 106.

Parkovací systém
       5.12.2014 13:04

Parkovací systém sa spúšťa v pondelok 8.12.2014 o 9:00 hod. v skúšobnej dobe do 10.12.2014. V prílohe je Prevádzkový poriadok
pre parkovací systém.


Prílohy:
103-prevadzkovy-poriadok.pdf (510 kB)

Cenník výkonov 2014
       6.11.2014 09:01

Aktualizovaný cenník výkonov november 2014

Prílohy:
Cenník výkonov 11/2014 (144 kB)

Nový parkovací systém a systém dopravného značenia
       30.10.2014 11:40

Od 7. novembra 2014 dôjde k zmene systému parkovania. Bližšie informácie a cenník sú v prílohách.

Prílohy:
99-podbrezovan-str2.pdf (234 kB)
100-ceny-parkovanie.pdf (77 kB)

Detské SONO
       28.7.2014 07:33

28.7 a 1.8 sa na detskej sonografii MUDr. Ambrósovej neordinuje.

Oznam o reklame
       4.7.2014 09:55

V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou HMS, s,r.o. budú v objekte NsP Brezno inštalované reklamné zariadenia - TV panely. Panely nájdete v týchto priestoroch:
- Centrálny príjem chorých
- Úrazová ambulancia
- Chirurgická ambulancia
- Pľúcna ambulancia
- Hematologická ambulancia
- Onkogynekologická ambulancia
- Kardiologická ambulancia
- Cievna ambulancia
- Gynekologická ambulancia
- Ortopedická ambulancia

Kardiologická ambulancia
       10.6.2014 11:09

Od júna 2014 ordinuje MUDr. Krajči v kardiologickej ambulancii MUDr. Pástora. Ordinuje každý pondelok od 7:00 do 15:00 hod. Bližšie informácie sú tu:Kardiologická Ambulancia 1.
Nahlasujte sa telefonicky na konkrétny deň a čas u sestry 048/2820 244

Cenník výkonov 2014
       22.5.2014 11:19

Aktualizovaný cenník výkonov máj 2014

Prílohy:
Cenník výkonov 2014 (130 kB)

Gastroenterologická ambulancia
       14.5.2014 14:04

Oznamujeme Vám, že od 29.4.2014 je zmena ordinačných hodín v gastroenterologickej ambulancii (MUDr.Martin Tkáčik).
utorok: 7.00-12.00 a 12.30-15.00 pre poistencov všetkých ZP,
streda,piatok: 7.00-12.00 a 12.30-15.00 len pre poistencov VšZP.

Výročná správa za rok 2013
       13.5.2014 10:01Prílohy:
Výročná správa za rok 2013 (24.1 MB)

Seminár Tále 2014
       24.4.2014 09:57

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPA aSSLaZZ o.z. v Brezne, NsP Brezno, n.o., Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov Vás pozývajú na krajský seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 17. mája 2014 do hotela Stupka na Táloch.


Prílohy:
Pozvánka na seminár Tále máj 2014 (708 kB)

Odborný seminár
       3.3.2014 12:39

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Brezne Vás pozýva na odborný seminár, ktorý sa bude konať 28.marca 2014 v Mestskom dome kultúry.

Téma: Vzdelávanie - cesta k modernej ošetrovateľskej starostlivosti.

Prílohy:
90-28iii2014.pdf (188 kB)

Cenník výkonov 2014
       26.2.2014 14:12

Cenník výkonov platný od 1.1.2014, aktualizácia február 2014

Prílohy:
Cenník výkonov 2014 (129 kB)

2% z dane za rok 2013
       14.2.2014 10:03

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane

Prílohy:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane 2013 (101 kB)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2013 (46 kB)

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb marec 2014
       14.2.2014 10:01

1.3. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
2.3. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
3.3. Pondelok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
4.3. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
5.3. Streda Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
6.3. Štvrtok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
7.3. Piatok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
8.3. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
9.3. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
10.3. Pondelok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
11.3. Utorok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
12.3. Streda Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
13.3. Štvrtok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
14.3. Piatok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
15.3. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
16.3. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
17.3. Pondelok Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
18.3. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
19.3. Streda Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
20.3. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
21.3. Piatok AURUM BB, Malinovského 2A
22.3. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
23.3. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
24.3. Pondelok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
25.3. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
26.3. Streda Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
27.3. Štvrtok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
28.3. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
29.3. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
30.3. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
31.3. Pondelok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59

Lekárenská pohotovostná služba v prac.dni trvá od 18.00-20.00 hod.
soboty,nedele a sviatky od 8.00-20.00 hod.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb február 2014
       14.2.2014 10:00

1.2. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
2.2. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
3.2. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
4.2. Utorok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
5.2. Streda Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
6.2. Štvrtok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
7.2. Piatok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
8.2. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
9.2. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
10.2. Pondelok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
11.2. Utorok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
12.2. Streda Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
13.2. Štvrtok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
14.2. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
15.2. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
16.2. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
17.2. Pondelok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
18.2. Utorok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
19.2. Streda Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
20.2. Štvrtok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
21.2. Piatok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
22.2. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
23.2. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
24.2. Pondelok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
25.2. Utorok AURUM BB, Malinovského 2A
26.2. Streda Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
27.2. Štvrtok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
28.2. Piatok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59

Lekárenská pohotovostná služba v prac.dni trvá od 18.00-20.00 hod.
soboty, nedele a sviatky od 8.00-20.00 hod.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb január 2014
       2.1.2014 11:16

1.1. Streda AURUM BB, Malinovského 2A
2.1. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
3.1. Piatok AURUM BB, Malinovského 2A
4.1. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
5.1. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
6.1. Pondelok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
7.1. Utorok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
8.1. Streda Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
9.1. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
10.1. Piatok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
11.1. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
12.1. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
13.1. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
14.1. Utorok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
15.1. Streda Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
16.1. Štvrtok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
17.1. Piatok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
18.1. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
19.1. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
20.1. Pondelok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
21.1. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
22.1. Streda Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
23.1. Štvrtok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
24.1. Piatok Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
25.1. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
26.1. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
27.1. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
28.1. Utorok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
29.1. Streda Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
30.1. Štvrtok AURUM BB, Malinovského 2A
31.1. Piatok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49

Lekárenská pohotovostná služba v prac.dni trvá od 18.00-20.00 hod.
soboty,nedele a sviatky od 8.00-20.00 hod.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb december 2013
       15.11.2013 08:50

1.12. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
2.12. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
3.12. Utorok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
4.12. Streda Lekáreň Yzop, Rázusova 39
5.12. Štvrtok Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
6.12. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
7.12. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
8.12. Nedeľa Lekáreň DR.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
9.12. Pondelok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
10.12. Utorok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
11.12. Streda AURUM BB, Malinovského 2A
12.12. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
13.12. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
14.12. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
15.12. Nedeľa Lekáreň DR.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
16.12. Pondelok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
17.12. Utorok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
18.12. Streda Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
19.12. Štvrtok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
20.12. Piatok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
21.12. Sobota Lekáreň DR.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
22.12. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
23.12. Pondelok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
24.12. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
25.12. Streda Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
26.12. Štvrtok Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
27.12. Piatok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
28.12. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
29.12. Nedeľa Lekáreň DR.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
30.12. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
31.12. Utorok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12

Lekárenská pohotovostná služba trvá od 8.00 - 20.00 hod.

1.1. Streda AURUM BB, Malinovského 2A
2.1. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb november 2013
       15.11.2013 08:49

1.11. Piatok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
2.11. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
3.11. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
4.11. Pondelok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
5.11. Utorok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
6.11. Streda Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
7.11. Štvrtok Medicentrum Brezno s.r.o., ČSA 60/12
8.11. Piatok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
9.11. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
10.11. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
11.11. Pondelok Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
12.11. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
13.11. Streda Medicentrum Brezno s.r.o., ČSA 60/12
14.11. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
15.11. Piatok AURUM BB, Malinovského 2/A
16.11. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
17.11. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
18.11. Pondelok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
19.11. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
20.11. Streda Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
21.11. Štvrtok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
22.11. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
23.11. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
24.11. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
25.11. Pondelok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
26.11. Utorok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
27.11. Streda Lekáreň Yzop, Rázusova 39
28.11. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
29.11. Piatok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
30.11. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A

Lekárenská pohotovostná služba trvá od 8.00 - 20.00 hod.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb október 2013
       30.9.2013 11:03

1.10. Utorok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
2.10. Streda Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
3.10. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
4.10. Piatok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
5.10. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
6.10. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
7.10. Pondelok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
8.10. Utorok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
9.10. Streda Afrodita, Nám.M.R:Štefánika 8
10.10. Štvrtok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
11.10. Piatok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
12.10. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
13.10. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
14.10. Pondelok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
15.10. Utorok Lekáreň pri Hrone,Kuzmányho 1
16.10. Streda Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
17.10. Štvrtok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
18.10. Piatok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
19.10. Sobota Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
20.10. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
21.10. Pondelok AURUM BB, Malinovského 2/A
22.10. Utorok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
23.10. Streda Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
24.10. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
25.10. Piatok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
26.10. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
27.10. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
28.10. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
29.10. Utorok Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
30.10. Streda Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
31.10. Štvrtok Lekáreň Yzop, Rázusova 39

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb september 2013
       6.9.2013 14:30

1.9. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
2.9. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
3.9. Utorok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
4.9. Streda Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
5.9. Štvrtok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
6.9. Piatok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
7.9. Sobota Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
8.9. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
9.9. Pondelok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
10.9. Utorok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
11.9. Streda Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
12.9. Štvrtok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
13.9. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
14.9. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
15.9. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
16.9. Pondelok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
17.9. Utorok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
18.9. Streda AURUM BB, Malinovského 2/A
19.9. Štvrtok Lekáreň pri Hrone, Kuzmálnyho 1
20.9. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
21.9. Sobota Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
22.9. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
23.9. Pondelok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
24.9. Utorok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
25.9. Streda AURUM BB, Malinovského 2/A
26.9. Štvrtok Lekáreň na štúrovej, Štúrova 49
27.9. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
28.9. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
29.9. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
30.9. Pondelok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59

Lekárenská pohotovostná služba trvá od 8.00 - 20.00 hod.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb august 2013
       31.7.2013 10:30

1.8. Štvrtok AURUM BB, Malinovského 2A
2.8. Piatok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
3.8. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
4.8. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
5.8. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
6.8. Utorok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
7.8. Streda Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
8.8. Štvrtok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
9.8. Piatok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
10.8. Sobota Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
11.8. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
12.8. Pondelok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
13.8. Utorok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
14.8. Streda Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
15.8. Štvrtok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
16.8. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
17.8. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
18.8. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
19.8. Pondelok Medicentrum Brezno s.r.o, ČSA 60/12
20.8. Utorok Lekáreň Yzop, Rázusova 39
21.8. Streda AURUM BB, Malinovského 2A
22.8. Štvrtok Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
23.8. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
24.8. Sobota Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
25.8. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
26.8. Pondelok Medicentrum Brezno s.r.o, ČSA 60/12
27.8. Utorok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
28.8. Streda AURUM BB, Malinovského 2A
29.8. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
30.8. Piatok Lekáreň na štúrovej, Štúrova 49
31.8. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb júl 2013
       24.6.2013 13:57

1.7. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
2.7. Utorok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
3.7. Streda Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
4.7. Štvrtok AURUM BB, Malinovského 2A
5.7. Piatok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
6.7. Sobota Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
7.7. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
8.7. Pondelok Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
9.7. Utorok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
10.7. Streda Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
11.7. Štvrtok Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
12.7. Piatok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
13.7. Sobota Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
14.7. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
15.7. Pondelok Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
16.7. Utorok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
17.7. Streda Lekáreň Yzop, Rázusova 39
18.7. Štvrtok Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
19.7. Piatok Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
20.7. Sobota Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
21.7. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
22.7. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
23.7. Utorok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
24.7. Streda Lekáreň Yzop, Rázusova 39
25.7. Štvrtok AURUM BB, Malinovského 2A
26.7. Piatok Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
27.7. Sobota Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59
28.7. Nedeľa Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
29.7. Pondelok Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
30.7. Utorok Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
31.7. Streda Lekáreň Dr.Max OC Tesco, ČSA 59

Výročná správa za rok 2012
       12.6.2013 08:49Prílohy:
Výročná správa 2012 (3 MB)

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb máj - jún 2013
       7.5.2013 07:55

V prílohách nižšie sú rozpisy lekárenských pohotovostných služieb v Brezne na máj a jún 2013. Oproti pôvodnému rozpisu došlo ku zmenám.

Prílohy:
služby máj 2013 (23 kB)
služby jún 2013 (23 kB)

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb na apríl - jún 2013
       18.3.2013 13:04

V prílohách nižšie sú rozpisy lekárenských pohotovostných služieb v Brezne na apríl - jún 2013

Prílohy:
73-sluzby-april.xls (23 kB)
74-sluzby-maj-2013.xls (23 kB)
75-sluzby-jun-2013.xls (23 kB)

Príkaz riaditeľa: od 8.3.2013 ruším zákaz návštev
       12.3.2013 14:42

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou od dňa 08. marca 2013 ruším príkaz riaditeľa NsP Brezno, n.o. č.1/2013, ktorým boli zakázané návštevy na všetkých oddeleniach NsP Brezno, n.o. na základe zvýšeného výskytu chrípky a chrípkových ochorení.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb marec 2013
       7.3.2013 10:56

01.3. Vitamín, Nám.M.R.Štefánika 31
02.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
03.3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
04.3. Lekáreň Yzop, Rázusova 39
05.3. AURUM BB, Malinovského 2A
06.3. Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
07.3. Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
08.3. Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
09.3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
10.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
11.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
12.3. AURUM BB, Malinovského 2A
13.3. Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
14.3. Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
15.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
16.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
17.3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
18.3. Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
19.3. Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
20.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
21.3. Lekáreň na štadióne, F.Kráľa 1
22.3. Lekáreň Yzop, Rázusova 39
23.3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
24.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
25.3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
26.3. Afrodita, Nám.M.R.Štefánika 8
27.3. Lekáreň pri nemocnici s.r.o.,Banisko 1
28.3. Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12
29.3. Lekareň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
30.3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
31.3. Medicentrum Brezno s.r.o.,ČSA 60/12

Lekárenská pohotovostná služba trvá od 8.00 hod. do 20.00 hod.
Služby po dohode s BB samosprav.krajom počas soboty a nedele
zabezpečuje OC TESCO a OD KAUFLAND.


Prílohy:
72-sluzby-marec-2013.xls (23 kB)

Dotazník spokojnosti pacienta
       4.3.2013 14:29

Vážený pacienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR) v rámci vykonávania kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach vyhotovil Dotazník spokojnosti pacienta, ktorý je určený pre respondentov - pacientov, ktorí boli hospitalizovaní v akomkoľvek zdravotníckom zariadení v priebehu rokov 2009 až 2012.

V súvislosti s požiadavkou NKU SR si Vás dovoľujeme informovať, že predmetný dotazník je zverejnený na internete:
Dotazník spokojnosti pacienta - NKÚ SR.
Dotazník bude možné vyplniť do 28.3.2013

Príkaz riaditeľa: Zákaz návštev od 22.2.2013
       22.2.2013 14:42

Na základe zvýšeného výskytu chrípky a chrípkových ochorení na oddeleniach NsP Brezno, n. o. a na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou od dňa 22. februára 2013 zakazujem návštevy na všetkých oddeleniach NsP Brezno, n.o. až do odvolania. Žiadam všetkých zamestnancov, aby uvedený príkaz dodržiavali a zabezpečili jeho realizáciu.

Príbuzným pacientov ďakujeme za pochopenie.

2% z dane
       18.2.2013 11:59

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Dôležité údaje:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31908969

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny:

31.3.2013 - posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú
daňové priznanie

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2%/3%/ z dane a Potvrdenia o zaplatení dane


Prílohy:
Vyhlásenie 2% 2012 (143 kB)
Povrdenie 2% 2012 (30 kB)

Zmena telefónnych čísel v NsP Brezno
       21.11.2012 08:32

Vážení občania,
od 30.11.2012 sa mení telefónna prevoľba 048 / 6302xxx na novú:
048 / 2820xxx.
Klapky - posledné trojčíslie zostáva nezmenené. Súbežne s novými číslami budú fungovať ešte 2 staré :
048 / 6302 111, resp. 048 / 2820 111 (spojovateľka) a 048 / 6302 130, resp. 048 / 2820 130 (sekretariát).

Za danú situáciu a prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.
NsP Brezno

Seminár Tále 2012
       31.10.2012 14:16

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSS a PA a o.z. SLS a Detské oddelenie NsP Brezno, n.o.
Vás pozývajú na okresný seminár dňa 1.12.2012 do hotela Stupka na Táloch

Pozvánka + program

Registrácia sestier
       29.10.2012 12:50

Dôležíté informácie ohľadom Registrácie sestier do komory

Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ
       1.10.2012 08:29

NsP Brezno n.o. – prístroje zakúpené v rámci projektu „Komplexná
rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno - zateplenie fasád, výmena výplní
otvorov, nákup zdravotníckeho zariadenia“


Prílohy:
pristroje-z-projektu_2012.pdf (734 kB)

Aktualizované dokumenty pre OKL - úsek mikrobiológie
       13.6.2012 10:53

V OKL - úsek mikrobiológie boli aktualizované dokumenty - prehľady citlivostí pre rok 2011.

Uzatvorenie chodieb z dôvodu výmeny okien
       6.6.2012 10:06

Poliklinika:
Z dôvodu výmeny schodiskových okien, od 2.6. - 10.6. bude uzatvorené schodiská. V uvednom čase je nutné používať výťahy.

Prízemie polikliniky bude uzatvorené 8.6.2012 od 15:00

Lôžková časť
Výmena chodbových okien sa bude realizovať od 9.6. - 17.6.2012.

Rozpis výmeny okien
       29.3.2012 14:43

Objekt: Lôžková časť


- 4. poschodie, GPO (severná strana) - výmena okien + dvere balkón od 1.4. - 16.4.2012
- 4. poschodie, GPO (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 10.4. - 16.4.2012
- 4. poschodie GPO (južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 12.4. - 16.4.2012
- 4. poschodie GPO (južná strana), príjmová ambulancia - od 12.4. - 16.4.2012 o 17.00 hod. celkové ukončenie
- 3. poschodie, chirurgické odd. (severná strana) - od 12.4. - 16.4.2012
- 3. poschodie, chirurgické odd. (severná + južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 17.4. - 20.4.2012
- 3. poschodie, chirurgické odd. (severná + južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 20.4. - 23.4.2012 o 17.00 hod.

Doplnené:
- 2. poschodie, Interné oddelenie (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 23.4. - 4.5.2012
- 3. poschodie, Chirurgické oddelenie (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 30.4. - 11.5.2012
- 1. poschodie, Neurologické oddelenie (severná a južná strana) - výmena okien + dvere balkón od 7.5. - 18.5.2012

Odborný seminár - Dialýza
       28.2.2012 13:48

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPA a SSLaAZ o.z. v Brezne, a Hemodialyzačné odd. NsP Brezno, n.o.

Téma: Svetový deň obličiek

Bližšie informácie a leták na stiahnutie

Darovanie 2% z daní
       15.2.2012 12:44

Vážení priatelia, občania, podnikateľské subjekty,

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii NsP Brezno, n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok.

Viac informácií na odkaze 2% z dane za rok 2011

Odborné semináre na mesiac Február
       26.1.2012 09:16

Dňa 8.2.2012 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí polikliniky NsP Brezno, n.o. sa uskutoční stomatologický odborný okresný seminár.
Viac informácií v sekcii Semináre
->Doplnená fotogaléria<-

Dňa 22.2.2012 o 13:30 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí polikliniky NsP Brezno, n.o. sa uskutoční internistický odborný okresný seminár.
Viac informácié v sekcii Semináre

Leták - interné
Leták - stomatológia

Harmonogram výmeny okien na objekte Poliklinika
       25.1.2012 08:22

Harmonogram výmeny okien na objekte Poliklinika

Z dôvodu zníženia vonkajších teplôt sa upravuje harmonogram pre objekt poliklinika.


- 6. poschodie, finančná učtáreň - od 13.2. - 17.2.2012
- 5. poschodie, referát BOZP + voľná miestnosť - od 13.2. - 17.2.2012
- 4. poschodie, zubná amb. Dr. Kordíková - od 20.2. - 24.2.2012
- 3. poschodie, kožná amb. Dr. Bellová - od 23.2. - 27.2.2012
- 3. poschodie, čakáreň pre neurolog. a psych. amb. - od 6.2. - 10.2.2012

Ostatné termíny výmeny okien plánované na mesiac Február ostávajú v platnosti.


- 7. poschodie, riaditeľ + sekretariát - od 26.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, Operatívna evidencia, sklad IT, kancelária (FÚ voľná) - od 26.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, odd. pre styk so ZP od 23.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, Správa majetku - od 23.1. - 29.1.2012
- 6. poschodie, informačná technika - od 23.1. - 29.1.2012
- 5. poschodie, kancelária vedúcej sestry - od 23.1. - 29.1.2012
- 5. poschodie, zubný technik (p. Ondík) - od 6.2. - 11.2.2012
- 5. poschodie, Urogyn. ambulancia - od 6.2. - 9.2.2012
- 5. poschodie, zubný technik p. Krajč - od 30.1. - 3.2.2012
- 5. poschodie, Urolog. ambulancia + čakáreň - od 9.2. - 12.2.2012
- 4. poschodie, Kardiolog. ambulancia + ECHO amb. od 30.1 - 5.2.2012
- 4. poschodie, zubná amb. Dr. Kamzíková - od 6.2. - 10.2.2012
- 4. poschodie, očná amb. Dr. Wolfrámová - od 9.2. - 12.2.2012
- 4. poschodie, denná miestnosť Dr. Krajč - od 9.2. - 12.2.2012
- 3. poschodie, zubná amb. Dr. Čemsák - od 16.2. - 20.2.2012
- 3. poschodie, zubná amb. Dr. Krajč - od 16.2. - 20.2.2012
- 3. poschodie, neurologická + psych. amb. - od 16.2. - 20.2.2012
- 3. poschodie, zubné RTG - od 16.2. - 20.2.2012

Upozornenie: uvedené termíny výmeny okien sú podmienené vplyvom vonkajšej teploty. V prípade zníženia teplôt môžu byť uvedené termíny upravované.