Fotogaléria

Exteriér

exterier 2    exterier 3    exterier 1   


Rádio-diagnostické oddelenie

Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie    
Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie    
Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie     Rádio-diagnostické oddelenie    


Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - Nadštandardná izba

GPO - Nadštandard     GPO - Nadštandard     GPO - Nadštandard     GPO - Nadštandard    

Interné oddelenie- Nadštandardné izby

Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard    
Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard    
Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard     Interné odd. - Nadštandard    

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie     Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie     Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie     Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie     Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie    


Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny     Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny    
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny     Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny    


Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie     Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie     Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie     Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie     Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie     Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie    


Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie     Chirurgické oddelenie     Chirurgické oddelenie    


Chirurgické oddelenie - Nadštandardná izba

Chirurgické oddelenie - Nadštandardná izba     Chirurgické oddelenie - Nadštandardná izba     Chirurgické oddelenie - Nadštandardná izba     Chirurgické oddelenie - Nadštandardná izba     Chirurgické oddelenie - Nadštandardná izba    


Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie - Otvorenie JIS     Neurologické oddelenie - Otvorenie JIS     Neurologické oddelenie - Otvorenie JIS    
Neurologické oddelenie - Otvorenie JIS     Neurologické oddelenie - Otvorenie JIS     Neurologické oddelenie - EEG    


Hemodialyzačné oddelenie

Hemodialyzačné oddelenie     Hemodialyzačné oddelenie     Hemodialyzačné oddelenie    


Detské oddelenie

Detské oddelenie     Detské oddelenie     Detské oddelenie - Nadštandardná izba     Detské oddelenie - Nadštandardná izba     Detské oddelenie - kúpelňa    
Detské oddelenie - Detský kútik     Detské oddelenie - Detský kútik    


Detské oddelenie - Nadštandardná izba

Detské oddelenie - Nadštandardná izba     Detské oddelenie - Nadštandardná izba     Detské oddelenie - Nadštandardná izba     Detské oddelenie - Nadštandardná izba     Detské oddelenie - Nadštandardná izba    

OKL - Úsek klinickej biochémie

OKL - Úsek klinickej biochémie     OKL - Úsek klinickej biochémie     OKL - Úsek klinickej biochémie     OKL - Úsek klinickej biochémie    
OKL - Úsek klinickej biochémie     OKL - Úsek klinickej biochémie     OKL - Úsek klinickej biochémie     OKL - Úsek klinickej biochémie     OKL - Úsek klinickej biochémie    


OKL - Úsek hematológie a transfuziológie

OKL - Úsek hematológie a transfuziológie     OKL - Úsek hematológie a transfuziológie     OKL - Úsek hematológie a transfuziológie     OKL - Úsek hematológie a transfuziológie    
OKL - Úsek hematológie a transfuziológie     OKL - Úsek hematológie a transfuziológie     OKL - Úsek hematológie a transfuziológie    


OKL - Úsek klinickej mikrobiológie

OKL - Úsek klinickej mikrobiológie     OKL - Úsek klinickej mikrobiológie     OKL - Úsek klinickej mikrobiológie     OKL - Úsek klinickej mikrobiológie    
OKL - Úsek klinickej mikrobiológie