Zmena telefónnych čísel v NsP Brezno

Vážení občania,
od 30.11.2012 sa mení telefónna prevoľba 048 / 6302xxx na novú:
048 / 2820xxx.
Klapky - posledné trojčíslie zostáva nezmenené. Súbežne s novými číslami budú fungovať ešte 2 staré :
048 / 6302 111, resp. 048 / 2820 111 (spojovateľka) a 048 / 6302 130, resp. 048 / 2820 130 (sekretariát).

Za danú situáciu a prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.
NsP Brezno