Predaj prebytočného majetku

Vážení záujemcovia,
informujeme Vás, že Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. ponúka na predaj svoj prebytočný nehnuteľný majetok „Starej nemocnice“ v centre mesta Brezno na adrese Rázusova 69, Brezno, konkrétne budovy a pozemky:
a) bývalého doliečovacieho oddelenia so súpisným č. 977 postavenom na pozemku C-KN s parc. č. 3676/3 vo výmere 504 m2,
b) bývalej PAZS so súpisným č. 2362 postavenej na pozemku C-KN s parc č. 3676/6 vo výmere 281 m2,
vrátane ďalších priľahlých nehnuteľností areálu „Starej nemocnice“ vo vlastníctve nemocnice.
Podrobnosti o právnom a faktickom stave predmetných nehnuteľností môžete získať na tel. č. 0904 742 127, alebo emailom na adrese pravne@nspbr.sk. V prípade vážneho záujmu je možné si dohodnúť aj osobnú prehliadku predmetných nehnuteľností.


Prílohy:
Predaj Starej nemocnice v Brezne (4.0794921875 MB)