Zmluvy

V zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv od 1.4.2015. Link: www.crz.gov.sk. Predchádzajúce zmluvy sú zverejnené na tejto webovej stránke. Vyberte si zmluvy v ľavom menu.

Archív zmlúv

Vyberte si rok

2011
2012
2013
2014